Trucks

เพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติการของคุณ

ความยืดหยุ่นของ Volvo FM

ไม่ว่าจะเป็นการทำงานรอบเมือง การขนส่งทางไกล การขนตู้คอนเทนเนอร์จากท่าสินค้า การเดินทางไปยังไซต์ก่อสร้าง หรือการเพิ่มน้ำหนักบรรทุกเพื่อขนส่งสารเคมี Volvo FM ก็พร้อมสำหรับทุกภารกิจ นี่อาจเป็นรถบรรทุกรุ่นอเนกประสงค์ที่สุดของเรา 

เพิ่มการเกาะถนนเมื่อต้องการ

หากต้องการให้เกาะถนนมากขึ้น เพียงหมุนแผงควบคุมการลื่นไถลตามเข็มนาฬิกาเพื่อใช้งานฟังก์ชันล็อกเฟืองดิฟเฟอเรนเชียลในแบบที่ง่ายและเหมาะกับการใช้งาน

หากคุณต้องการตัวเลือกที่ยืดหยุ่น

ตัวแทนจำหน่ายของเราพร้อมปรับแต่ง Volvo FM ของคุณให้เข้ากับภารกิจ