Volvo Selected used trucks มีคุณภาพสูง ผ่านการทดสอบอย่างครอบคลุม และมีความปลอดภัยและได้รับการพิสูจน์แล้ว มีการรับประกันข้อมูลประวัติที่ดีในการเข้ารับบริการ Selected used trucks ให้ทางเลือกที่ไร้อุปสรรค

รถบรรทุกที่คัดเลือกมาพร้อมกับความคุ้มครองระบบขับเคลื่อนระดับนานาชาติเป็นเวลาหกเดือนหรือหนึ่งปี บริการช่วยเหลือลากจูง Volvo ที่มีให้เลือก และตัวเลือกบริการเพิ่มเติมต่างๆ เพื่อเพิ่มความพร้อมใช้งานของคุณ

คุณจะได้รับรถบรรทุกที่อยู่ในสภาพดีที่สุดเสมอ และโซลูชันด้านการขนส่งที่มีความน่าเชื่อถือและความพร้อมใช้งานในระดับสูง

รถบรรทุก Volvo มือสอง - ซื้อได้อย่างปลอดภัยเสมอ

 • อายุการใช้งานน้อยกว่าหกปี
 • ระยะไมล์แบบจำกัด
 • ความคุ้มครองระบบขับเคลื่อนระดับนานาชาติเป็นเวลา 6 หรือ 12 เดือน
 • บริการช่วยเหลือลากจูง Volvo ที่มีให้เลือก
 • เอกสารเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน
 • การตรวจสอบถึง 200 จุด
 • คลัตช์ผ่านการรับรอง 
 • ดอกยางรถมีความลึกอย่างน้อย 8 มม.
 • การสึกหรอของผ้าเบรกจำกัด
 • ตรวจสอบประจำปีมาอย่างน้อยหกเดือน
 • ไม่มีข้อบกพร่องในการใช้งาน (ระบบแสงสว่าง ระบบควบคุม การรั่ว อื่นๆ)
 • ไม่มีข้อบกพร่องที่สามารถเห็นได้ (รอยแตกที่กระจกหน้า เบาะที่นั่งเสียหาย อื่นๆ) 
ค้นหารถบรรทุกวอลโว่มือสอง

ค้นหารถบรรทุกมือสอง

ค้นหารถบรรทุกมือสอง