Volvo FMX ซึ่งใช้เพลาพ่วงแบบเลี้ยวได้

เลี้ยวโค้งอย่างมั่นใจ

ต้องการกระจายน้ำหนักระหว่างเพลาต่างๆ ใช่ไหม เพลาหน้าแบบคู่เหมาะเป็นอย่างยิ่ง อยากขับด้วยเพลาเดียวใช่ไหม พบกับ Tridem และวงเลี้ยวที่แคบที่สุดที่คุณเคยเลี้ยวมา

เพลาพ่วงที่บังคับเลี้ยวได้ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีขึ้น

Tridem

รถบรรทุก 8×4 ที่มีเพลาหน้าเดียวนี้มีระบบกันสะเทือนด้านหลังโบกี้หกล้อ ซึ่งมีเพลาพ่วงชนิดควบคุมการหมุนด้วยไฮดรอลิก ผลลัพธ์ก็คือ การบังคับควบคุมที่ดีเยี่ยม และวงเลี้ยวที่แคบอย่างที่ใครก็ทำไม่ได้ คุณจึงใช้เวลาน้อยลงในการหยุด เลี้ยว และถอยหลัง และใช้เวลากับการขับขี่จริงๆ มากขึ้น

โบกี้หกล้อนี้ยังมีประโยชน์อีกมากมาย เพลาพ่วงที่ยกขึ้นทำให้ยางสึกหรอน้อยลงและการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น แรงดันเพลาท้ายที่เหมาะสมของทุกเพลาหมายถึงการเกาะถนนที่มีเสถียรภาพยิ่งขึ้น (เนื่องด้วยระบบกันสะเทือนแบบถุงลม) และคุณสามารถปรับการกระจายน้ำหนักบรรทุกของเพลาเพื่อการเกาะถนนที่ดีขึ้นได้

เพลาหน้าที่บังคับเลี้ยวได้แบบคู่สำหรับน้ำหนักบรรทุกบนเพลาหน้าที่หนักหน่วง

เพลาหน้าแบบคู่

เมื่อคุณบรรทุกโหลดด้านหน้าที่หนัก (หรือสูง) เช่น โครงสร้างส่วนบนพร้อมด้วยเครนหรือปั๊มคอนกรีต ระบบ 8×4 พร้อมเพลาหน้าคู่และโบกี้ตามจะช่วยให้คุณสามารถบังคับควบคุมได้อย่างที่ต้องการ

สัมผัสประสบการณ์ในการบังคับควบคุม Volvo FMX ที่ใช้เพลาบังคับเลี้ยวแบบหลายเพลา

เลี้ยวแบบนี้

อยากดูว่าคุณจะสามารถเลี้ยวได้แคบขนาดไหนไหม แวะไปหาตัวแทนจำหน่าย Volvo Trucks ในพื้นที่ของคุณ และสัมผัสประสบการณ์ในการบังคับควบคุมที่ดีเยี่ยมของจริง

ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณ