Proizvod

Upoznajte svoj kamion
Brzo upoznavanje sa kamionom olakšava dobar početak i u najvećoj mjeri povećava upotrebljivost od prvog dana. Također doprinosi uspostavljanju rutinskih postupaka i sticanju specifičnog znanja o kamionima Volvo.

Uvod u proizvode FL, FE, FH i FM 

  • Obuka od 2 do 4 sata za kupce novog kamiona prilikom preuzimanja kamiona 
  • Obuka u predavaonici i obilazak kamiona 
  • Detaljno pružanje informacija o proizvodima vozačima 
  • Besplatno, prilikom kupovine svakog novog vozila