I-See

Uštedite gorivo na poznatim cestama. Čak i na onima po kojima se niste kretali.

Uštedite 5% goriva koristeći I-See

Smanjite potrošnju goriva za 5%. Samo aktivirajte tempomat.

I-See je kombinacija I-Shift mjenjača i GPS-a sa inteligentnim tempomatom. To je jedinstven sistem koji pamti topografiju ceste i smješta je u centralnu bazu podataka. Tokom vožnje automatski koristi svoje znanje i štedi gorivo – do 5% po ciklusu vožnje (kada je I-Cruise uključen cijelo vrijeme).

I-See iz „oblaka“

Gdje god da se nalazite,
pomoć stiže iz „oblaka“.

I-See se ne oslanja na karte. Pošto su realni uvjeti tačniji, pamti stvarne nagibe. Sada ne morate poznavati rutu kako biste uštedjeli gorivo. Nova verzija softvera I-See smješta sve uzbrdice i nizbrdice u bazu podataka koju slobodno mogu koristiti svi drugi kamioni. Ako je neko prije putovao tom rutom, I-See može preuzeti podatke o njoj i odmah početi sa štednjom goriva. Već pri prvom putovanju vaš novi Volvo FM može malo uštedjeti.


Način rada

Kako I-See radi

1. Prije uzbrdice: zalet.
Kada I-See zna da nailazi na uzbrdicu, dozvoljava da brzina poraste do gornje granične vrijednosti da bi kamion postigao količinu kretanja. Kamion može duže ostati u višem stepenu prenosa.

2. Na uzbrdici: blokada biranja nižeg stepena prenosa.
Pri kretanju uzbrdo, I-See koristi stečeno znanje i izbjegava nepotrebno biranje nižeg stepena prenosa na putu ka vrhu. Približavate se vrhu s lakoćom, ne trošeći gorivo u nižem stepenu prenosa.

3. Na vrhu brda: nepromijenjen način vožnje.
Kada se približava nizbrdici, I-See sprječava nepotrebno ubrzavanje kamiona.

4. Prije nizbrdice: kotrljanje.
Tik prije nagiba, pogonski sklop se privremeno isključuje, što omogućava kamionu da se kotrlja. Tako se štedi energija i umanjuje potreba za kočenjem.

5. Na nizbrdici: kočenje na vrijeme.
I-See zna kada se nagib završava. Zato, pri ubrzavanju na nizbrdici, može lagano aktivirati motornu kočnicu na vrijeme – a ne naglo i na kraju – kako bi se pripremio za novu dionicu.

6. U podnožju: dodatna količina kretanja.
Kada nakon nizbrdice odmah slijedi uzbrdica, I-See tačno zna šta treba raditi. Dozvoljava kamionu da se kotrlja, što mu daje brzinu i količinu kretanja za lakše kretanje uzbrdo.