Müra vähendamine

Peale kliimat ja tervist mõjutavate ainete õhkupaiskamise mõjutab transport keskkonda ka muul viisil. Kõige märgatavam neist mõjudest on müra, eelkõige linnapiirkondades. Mürareostust saab mõningal määral vähendada liikluse ja linnakeskkonna planeerimisega, kuid arvestades, et transport on nii mitmeski mõttes majanduse elujõuallikas, on vaja vähem müra tekitavaid veokeid.
Kui vaikseks on võimalik veok muuta?
Hübriidveok on samuti väga vaikne.

Kiirusel üle 50 km/h tekitavad müra aga pigem veoki rehvid, mitte niivõrd selle jõuülekanne. See tähendab, et müra tõhusaks vähendamiseks tuleb arvesse võtta tervet veokit, sealhulgas vedukit, pealisehitust, haagist ja rehve.