Vaihtoehtoiset polttoaineet

Mistään yksittäisestä energianlähteestä ei ole öljyn korvaajaksi. Kehitys kulkeekin kohti useita erilaisia vaihtoehtoisia polttoaineita ja voimansiirtojärjestelmiä, jotka palvelevat kukin eri tarkoitusta. Volvo osallistuu tähän kehitystyöhön aktiivisesti ja keskittää resurssit pääasiassa vaihtoehtoihin, jotka täyttävät kaikkein tiukimmat standardit niin hyvän polttoainetalouden kuin pienten ympäristövaikutustenkin osalta ja joissa huomioidaan kaikki osa-alueet raaka-aineiden louhinnasta kulutukseen saakka. Tätä kutsutaan koko elinkaaren kattavaksi malliksi (well-to-wheel).
Tulevaisuuden polttoaineet
Volvo Trucks on ensimmäinen kuorma-autovalmistaja, joka on toteuttanut kattavat asiakaslähtöiset kenttätestit bio-DME-polttoaineelle.  Volvo Trucks on myös ensimmäinen valmistaja, jonka dieselmoottori toimii metaanikaasulla ja käyttää pienen määrän dieselpolttoainetta vain käynnistykseen.