Da li razmatrate sva gledišta?

Kada vam trebaju rezervni delovi za kamion, koje vas njihove karakteristike, osim cene, zanimaju?

Ovo su neke od osobina koje smatramo važnim:

Kvalitet
Naravno, najvažniji je kvalitet dela u odnosu na funkciju i radni vek. Ipak, na kvalitet utiče i nivo obrazovanja i obuke mehaničara, raspoloživost servisne mreže i efikasnost logističke mreže.

Raspoloživost
Od koga nabavljate delove za modele kamiona koji se više ne proizvode? Vaš prodavac vozila Volvo može da vam brzo isporuči potrebne delove - to je obaveza koju ispunjavamo najmanje 15 godina nakon prestanka proizvodnje nekog modela.

Garancija
Verujemo da čak i pojedinačni delovi treba da imaju garanciju. To je razlog zbog koga nadoknađujemo bilo kakvu štetu čiji je uzrok originalni deo za kamione Volvo koji je ugrađen u ovlašćenoj radionici za kamione Volvo.

Savršena usklađenost
Delovi izrađeni za vaš model kamiona usklađeni su sa drugim delovima na najbolji način, čime se umanjuje vreme provedeno u radionici.