Prijavite se u banku znanja (knowledge bank)

Volvo uputstva za proizvođače nadgradnji (Volvo Bodybuilder Instructions) zadovoljavaju potrebe profesionalnih isporučilaca nadgradnji i radionica.

Pošto sadrži uputstva za proizvođače nadgradnji na 12 jezika, crteže šasija, šeme električnih instalacija, liste sa podacima, dodatnu opremu i ostalo, ovo mesto predstavlja polaznu tačku prilikom prilagođavanja bilo kog modela serije FL, FM, FH i NH potrebama kupaca.

Pratite ovu putanju kako biste se identifikovali ili registrovali za pristup: