Sigurnosni pojas i vazdušni jastuk

Vaš spas

Kada bi se sigurnosni pojas ugrađivao po želji, mi bismo ga ugradili u vašu kabinu besplatno. Razlog za to je činjenica da je sigurnosni pojas sa vezivanjem u tri tačke najefikasniji sistem zaštite koji možemo da ponudimo: to je čvrst i pouzdan sigurnosni pojas koji zadržava vozača na mestu kada se iznenada smanji brzina kretanja kamiona ili kada dođe do prevrtanja vozila.

Sigurnosni pojas sa vezivanjem u tri tačke ugrađuje se kao standardna oprema i u vozačko i u suvozačko sedište u svim kamionima Volvo.