Da bi vozač bio efikasniji, dajte mu daljinski

Da li se sećate kako ste morali da ustajete i idete do TV-a da biste menjali kanale? Zvuči staromodno, ali kamiondžija je morao da utovara teret na sličan način. Sve do sada. Zahvaljujući bežičnom daljinskom upravljaču, ne morate da ulazite u kabinu ili izlazite iz nje više nego što je potrebno.

Pritisnite dugme i vozilo će podesiti visinu prema visini utovarnog mesta. Spustite zadnju utovarnu platformu i počnite sa utovarom – na displeju se potvrđuje ravnomerna raspodela opterećenja bez prekoračenja maksimalne osovinske težine. Nakon utovara, podignite zadnju utovarnu platformu, uskočite u kabinu i krenite.

„Bliži prilazak niskim predmetima pri hodu unazad“

Utovarite kamion pritiskajući tastere

Daljinski upravljač štedi vreme bez obzira na to da li teret utovaruje vozač ili neko drugi. Pošto displej prikazuje niz podataka indikatora tereta, vozač lako izbegava preopterećenje i neravnomerno opterećenje, pri čemu ne mora stalno da utrčava u kabinu i proverava indikator.

„Pre nekoliko godina dali smo vozačima da testiraju prvi daljinski upravljač. Reakcije na prototip su bile vrlo pozitivne, pa smo nastavili da razvijamo praktično rešenje“, kaže Markus Olson, stručnjak za komponente koji radi na daljinskim upravljačima u firmi Volvo. Pomoću daljinskog upravljača moguće je podići i spustiti oslanjanje, nagnuti kamion na jednu stranu, koristiti zadnju utovarnu platformu, regulisati osvetljenje prilikom utovara i pokrenuti, zaustaviti i ubrzati motor – kao i zaključati vozilo.

„Zamislite samo – podizanjem i spuštanjem oslanjanja na obe strane kamiona prikolica može da se nagne na jednu stranu da bi se približila neravnom utovarnom mestu“, objašnjava Markus Olson. „U kombinaciji sa podizanjem i spuštanjem prednjeg ili zadnjeg oslanjanja, to čini prikolicu univerzalnom.“


Utovarite kamion pritiskajući tastere

Sloboda i efikasnost

Daljinski upravljač ima tri režima: utovar, oprema i izmenljiva nadgradnja. Raspoloživost funkcija u svakom režimu u velikoj meri zavisi od vozača.

Postoji čak i fiksno podešavanje za utovar. Vozač može da memoriše četiri visine kako bi automatski podesio kamion na pretpodešenu visinu pritiskanjem jednog dugmeta: pogodnost za vozače koji često dolaze na ista ili slična utovarna mesta.

Izmenljive nadgradnje se takođe lakše menjaju. Umesto dva fiksna položaja mogu se memorisati tri. Vozač može da memoriše tri standardne visine izmenljivih nadgradnji i podesi visinu vozila pritiskanjem jednog dugmeta, umesto da ručno podešava visinu svaki put.

„Mnogo lakše radite kada stojite izvan kamiona i gledate ga sa strane. Ubeđen sam da ova spravica može da vam pomogne na bezbroj načina“, kaže Markus Olson.


Bolje, brže i lakše

Još jedno poboljšanje kod utovara je duži hod zadnjeg oslanjanja. To pomaže vozaču prilikom zamene prikolica, omogućavajući mu da spusti vozilo koliko je potrebno da bi se podvukao ispod prikolice krećući se unazad. Sistem oslanjanja ima stabilizacionu šipku montiranu unazad, što omogućava veće približavanje unazad niskim predmetima kao što su utovarne platforme i finišeri za asfalt.

Da ne bi gubili vreme u radionici i trošili novac, vozač i transporter mogu sada da kalibrišu indikator tereta kada god postoji vaga u blizini. Kalibracija se obavlja iz kabine pomoću indikatora tereta – mogu se snimiti podaci za najviše 20 prikolica.

Novi Volvo FH: Utovar

9
Utovar