Školenie vodičov profesionálov

Neustály tlak na znižovanie cien za prepravu tovaru ovplyvňuje nielen, každú dopravnú spoločnosť, ale následne aj každého zo siete jej dodávateľov. Snahu efektívne reagovať na tento tlak má aj spoločnosť Volvo Truck Slovak.

Radi by sme našim zákazníkom poradili v oblasti prevádzkových nákladov a  možnosti  ich  efektívneho  riadenia.  Pri kalkulovaní cien za dopravu má popri investičných a režijných  nákladoch  určite  významné  miesto položka  nákladov  na  mzdy  vodiča  a  PHM.

Faktory ovplyvňujúce spotrebu PHM:

  • Náklad - hmotnosť, rozloženie
  • Rýchlosť, čas, prestoje
  • Technický stav vozidla
  • Poveternostné podmienky
  • Charakter prevádzky vozidla
  • Technika jazdy

Práve technika jazdy je priestorom, kde vám chceme ponúknuť naše služby. Skúsenosti vodiča, jeho profesionalita, znalosti obsluhy a  riadenia   vozidiel   Volvo,  ako  aj  pravidelná   údržba,   rozhodujú  v najväčšej miere o spotrebe paliva.

Napr. je dôležité, aby vodiči jazdili podľa otáčkomeru ( nie "podľa sluchu" ), aby vedeli využívať krútiaci moment v nízkych otáčkach, správne zaraďovať prevodové stupne, využívať získanú kinetickú energiu a pod.

Spoločnosť Volvo Truck Slovak vám v tejto oblasti ponúka svoje služby prostredníctvom:

  1. Skupinového školenia pre Vašich vodičov profesionálov
  2. Školenia zamerané na jednotlivých vodičov profesionálov počas konkrétnych prepráv (aj v zahraničí)
  3. Pripravi školenia účelovo zameraného na potrebné oblasti preškolenia jednotlivých vodičov profesionálov na základe analýzy údajov ekonomickej jazdy, ktoré sa nachádzajú v riadiacej jednotke vozidla.

V prípade záujmu o bližšie informácie ohľadom školenia, prosím, kontaktujte zástupcov našej spoločnosti:

Jozef  IVANIČ,  školiteľ vodičov
mobil:  0910 - 945545
e-mail:  jozef.ivanic@volvo.comŠKOLENIE VODIČOV - informačná brožúrka