Novi Volvo FH

Vyrobené na recykláciu

Približne tretina materiálu použitého pri výrobe vášho Volvo FE Hybrid pochádza z recyklovaných materiálov. Keď vaše nákladné vozidlo doslúži, môžete sa spoľahnúť na to, že sa postaráme o jeho komponenty. Až 90 % vášho Volvo FE Hybrid sa dá recyklovať a všetky plastové komponenty s hmotnosťou viac ako 50 gramov sú označené pre jednoduchú identifikáciu. Hybridné batérie budú znova použité alebo recyklované.


Vse barve so zelene

Ekologické riešenia

Laky použité zvnútra aj zvonka, ako aj náter konštrukcie vo vašom Volvo FE Hybrid neobsahujú žiadne rozpúšťadlá. Zásadou spoločnosti Volvo Trucks je používať len farby na vodnej báze a práškové nátery na rozdiel od toxickejších alternatív na báze rozpúšťadla.

Izboljševanje recikliranja po vsem svetu

Zdokonalenie recyklácie na celom svete

Na zlepšenie odpadového hospodárstva na globálnej úrovni vypracovala spoločnosť Volvo Trucks dokument s názvom Prevádzkové štandardy predajcov (DOS). Dokument DOS obsahuje predpisy týkajúce sa odpadového hospodárstva pre 660 predajcov a 1550 dielní spoločnosti Volvo Trucks na celom svete. Zároveň neustále vytvárame programy pre predajcov na celom svete s cieľom zlepšiť prácu v oblasti životného prostredia a dodržiavať vnútroštátne predpisy a nariadenia jednotlivých krajín.