Udržiavame kolesá v pohybe
Udržiavame kolesá v pohybe

So spoločnosťou Volvo Trucks ako obchodným partnerom, rozšírenou Volvo Zlatou zmluvou a aktívnym prístupom k údržbe budete svedkami stanovenia nových noriem dostupnosti nákladných vozidiel.

Nové pripojenie vozidla a dobre rozvinutá servisná sieť sú zárukou vynikajúcej prevádzkyschopnosti.
 Zlepšená Volvo Zlatá zmluva
Zlepšená Volvo Zlatá zmluva

Nové Volvo FL je teraz dostupné so zlepšenou novou Volvo Zlatou zmluvou. Vďaka tejto zmluve budú najdôležitejšie systémy nákladných vozidiel diaľkovo prepojené s vašou dielňou Volvo, odkiaľ ich možno sledovať a zabezpečiť, aby sa služby vykonávali len vtedy, keď je to naozaj potrebné. Tento aktívny prístup tiež zaisťuje odhalenie malých problémov ešte predtým, než prerastú do väčších porúch, a umožňuje vykonávanie údržby a opráv vtedy, keď nákladné vozidlo nie je v prevádzke. Nové pripojenie maximalizuje dostupnosť vozidla a zvyšuje efektívnosť prepravných a distribučných operácií.

Nákladné vozidlo patrí na cestu, kde môže vykonávať svoju prácu. S pomocou vášho
Volvo Trucks Servisu je to ešte ľahšie
ako kedykoľvek predtým.

Jednoduchší prehľad o nákladoch

V spolupráci s vaším predajcom spoločnosti Volvo Trucks si môžete vytvoriť jedinečný servisný plán pre vaše nákladné vozidlo na základe individuálnych obchodných požiadaviek a za fixný mesačný poplatok. To vám umožní ľahšie monitorovať náklady a zjednodušiť administratívnu činnosť.

Zvyšujeme prevádzkyschopnosť

Zlepšili sme každú z našich servisných zmlúv, aby vodiči, vlastníci a manažéri vozových parkov mali prístup k širokej a dobre rozvinutej servisnej sieti. Môžeme vás ubezpečiť, že počas akejkoľvek údržby budú použité len originálne náhradné diely Volvo. Vaše nákladné vozidlo bude vždy v rukách zručných a skúsených technikov našej spoločnosti.

Silná kombinácia

Vysoko kvalitné vozidlo a bezproblémová prevádzka predstavujú silnú kombináciu a rozhodujúci faktor komerčného úspechu. Čo keby sme sa postarali o váš komerčný úspech?

6
Prevádzkyschopnosť