Volvo FM – zaťaženie nápravy
Šampión
v ťažkej váhe

Zvýšenie ložnej kapacity medzi jednotlivými nápravami kolíše, mnoho náprav však teraz unesie minimálne jednu tonu navyše. Táto skutočnosť otvára dvere náročnejším úlohám a vyššej efektívnosti zaťaženia.

Silnejšie nápravy spolu s nižšie položeným podvozkom umožňujú dopravcovi naložiť väčší, objemnejší a ťažší náklad. Rovnako uľahčujú dopravcom zostať v medziach zákona.

Nízko položený podvozok a neporovnateľne vysoká ložná kapacita

Úsporná náprava

Johan Eknander je technik, ktorý rád rozmýšľa o konfiguráciách náprav. Prezrádza ho iskra v očiach, keď o nich rozpráva: „Konfigurácie náprav umožňujú zákazníkovi nájsť optimálne riešenie. Riešenie, vďaka ktorému budú môcť získať také zákazky, ktoré ich konkurencia nezvláda, a efektívnejšie vykonať tie, ktoré už získali. Pokiaľ ide nové nápravy, správna konfigurácia môže znamenať zmenu z dvojitej na jednu prednú nápravu, pričom ušetríte kapitál, palivo a servisné náklady.‟

Preprava vozidiel SUV

Slon na vozidle Volvo FMVolvo sa už preslávilo svojím nízkym podvozkom, ale zvýšením kapacity náprav získa nákladné vozidlo ešte väčšiu flexibilitu. Výborným príkladom je nový automobilový prepravník. Spája výhody veľmi nízkeho podvozku s vyššou ložnou kapacitou v prednej časti. Vďaka nižšej kabíne môže túto flexibilitu naplno využiť počas nakladania vozidiel SUV na hornú palubu.

„Na rovnakom princípe funguje aj nákladné vozidlo so žeriavom, ktoré vyžaduje nízku nadstavbu s nízko položenou plošinou, aby mohla byť naložená hore, napríklad pomocou lode,‟ dodáva Jonas Odermalm, manažér spoločnosti Volvo pre stavebníctvo.

Menej zbytočných jázd

Jonas Odermalm pokračuje v opise praktických výhod silnejšej nápravy. „Niekedy idete zdvihnúť kontajner a uvedomíte si, že náklad je rozložený takým spôsobom, že nebude možné naložiť ho bez prekročenia užitočného zaťaženia prednej nápravy. Vtedy sa musíte vrátiť s prázdnymi rukami. To sa vám už nebude stávať tak často, pretože predné listové odpruženie teraz zvládne až 10 ton.‟

Jonas Odermalm

Ubúdajúci náklad

Silnejšia náprava pomáha aj pri riešení problému ubúdajúceho nákladu. Kým je celý náklad rovnomerne rozložený, je všetko v poriadku. Keď však odoberiete náklad zo zadnej časti, napríklad počas rozvozu na viaceré miesta, nemáte čím vyvážiť náklad umiestnený pri kabíne. Vtedy sa môže predná náprava podvozka určeného na dostavbu, alebo poháňaná náprava ťahača, jednoducho preťažiť.

„Silnejšia predná náprava uľahčuje vodičovi časovo efektívne nakladanie a vykladanie. Aj to zlepšuje produktivitu,‟ dodáva Johan Eknander.

Ťažký frajer

Johan Eknander nepozná žiadne iné nákladné vozidlo, ktoré by sa vyrovnalo novému Volvo FM a jeho kombinácii nízkeho podvozka a vysokej ložnej kapacity. Zdá sa, že sa ani neobáva prípadnej konkurencie. „Za tým všetkým je kopa práce: posilnené náboje nápravy, silnejšie pružiny a nové kritériá pre dizajn, všetko s cieľom odolať ďalšiemu tlaku a namáhaniu. Na vývoji nízkoprofilových pneumatík a krytov kolesa, ktoré unesú väčší náklad, sme spolupracovali aj dodávateľmi.‟

Ktorý dopravca teda bude môcť využiť tieto zlepšenia? „Úplne každý, pretože Volvo FM prináša výhody všetkým dopravcom, ktorí využívajú celú kapacitu nákladného vozidla,‟ dodáva na záver.

Pozrite si všetky technické údaje podvozka

6
Zaťaženie nápravy