Gör vagnparken effektivare

Gör vagnparken effektivare

Det har aldrig varit enklare att hålla koll på lastbilarna. Detaljerade kartor ger dig full kontroll över din verksamhet. Förar- och fordonsdata kan visas direkt i kartan för ögonblicklig information om en leverans. Och det faktum att du vet exakt var lasten befinner sig gynnar både dig och dina kunder.

Positioner i realtid

Inte bara positioner

Kontinuerliga uppdateringar om lastbilens hastighet, förarstatus, förväntad ankomsttid med mera gör det möjligt för transportplaneraren att ha full kontroll hela tiden. För uppföljning av valda rutter är det enkelt att spåra tillbaka lastbilarnas positioner på kartan.

Skaffa nya uppdrag

Skaffa nya uppdrag

Dynafleet talar också om vilken lastbil som passar bäst för ett nytt uppdrag. Du trycker bara på en knapp och får automatiskt upp listor över vilka fordon som befinner sig närmast avhämtningsstället. Dessutom anger systemet vilka förare som har möjlighet att åka till destinationen inom ramen för sina arbetspass, och vilka som inte har det.

Positionering plus

Positionering+

Positionering+ är ett tillägg till Positionering som levererar realtidspositioner för dina lastbilar minut för minut. Funktionen Geofence+ meddelar dig automatiskt när en lastbil passerar en bestämd geografisk zon eller avviker från en rutt. Det gör det enklare att styra, planera och anpassa din verksamhet.

Tjänsten Positionering:
  • Visar lastbilarnas exakta position ned på gatunivå.
  • Ger information om tider, förare, hastighet, last och fordonstyp
  • Visar automatiskt vilka av dina lastbilar som är bäst lämpade när ett nytt uppdrag kommer in
  • Geofence meddelar dig när en lastbil kommer in i ett visst geografiskt område, till exempel en terminal
  • Förenklar ruttplanering och hjälper föraren att hitta den snabbaste vägen till målet
  • Skicka navigeringspositioner till Volvos navigationssystem i lastbilen

Tjänsten Positionering+:
  • Fordonens aktuella position uppdateras i realtid minut för minut.
  • Meddelanden från fordon som korsar landsgränser, användardefinierade rutter eller områden med hjälp av Geofence+-funktionerna.
  • Meddelanden vid behov genom att låta Geofence+ vara aktivt under användardefinierade tidsintervall.