AdBlue

AdBlue


En naturlig ingrediens i vår miljö

SCR-tekniken kräver tillsatsen AdBlue som injiceras i avgaserna innan de passerar genom en SCR-katalysator. I katalysatorn omvandlas kväveoxiden till ofarlig kvävgas och vattenånga, ämnen som redan finns naturligt i vår miljö.

Den aktiva substansen i AdBlue - urea - tillverkas av naturgas. Urea är ett vitt kristallpulver som även finns naturligt i miljön. Det är en stabil och ofarlig substans som inte har några begränsningar vare sig är det gäller lagring eller transport.


Bättre tillgång

Volvo arbetar med ledande olje- och kemiföretag för att ta fram intelligenta lösningar för ett distributionsnätverk för hantering av AdBlue. Det finns många leverantörer och de erbjuder kompletta tanksystem och utrustning som är klar för leverans redan i dag.

Fram till dess att infrastrukturen för AdBlue är helt utbyggd kommer Volvos nätverk av återförsäljare att kunna erbjuda ett smidigt och kostnadseffektivt system för våra kunders AdBlue-lagring. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information om hur och när AdBlue kommer att finnas tillgängligt i din region.