Volvo är redo för Euro 6

Vår lösning för Euro 6

Vad innebär Euro 6?
Till skillnad från föregeånde standard handlar Euro 6 i huvudsak om två typer av utsläpp: kväveoxider (NOX) och partiklar (PM).

Gränsvärdena är extremt hårda:

  • NOX har sänkts med 80% jämfört med Euro 5 – till 0,40 g/kWh (stationär testcykel)
  • NOX har sänkts med 77% jämfört med Euro 5 – till 0,46 g/kWh (transient testcykel)
  • PM har sänkts med 50% jämfört med Euro 5 – till 0,01 g/kWh

Det sistnämnda värdet är egentligen ännu strängare, eftersom inte bara vikten utan även antalet partiklar räknas. För att uppfylla det kravet behövs ett partikelfilter (DPF) så att även de minsta partiklarna fångas upp.

Euro 6 är obligatoriskt för alla nya, tunga lastbilar fr.o.m. den 1 januari 2014.

Diagram Euro Emission Standard
Euro 6 Engine

Läs mer om motorerna:

Volvo FH - Drivlinespecifikationer

Volvo FMX - Drivlinespecifikationer

Volvo FM - Drivlinespecifikationer

Volvo FE - Drivlinespecifikationer

Volvo FL - Drivlinespecifikationer 

Motor
Ett closed loop-spjäll, en wastegate-turbo, en okyld EGR och mycket annat. De nya motorkomponenterna har två huvudsyften: att förbättra gasflödet och att se till att avgaserna har exakt rätt temperatur när de når efterbehandlingssystemet.

Den sjunde insprutaren
En särskild dieselinsprutare används för värmehantering i DOC och säkerställer att DPF och SCR fungerar korrekt.

Dieseloxidationskatalysator (DOC)
DOC producerar de kvävedioxider (NO2) som DPF behöver för att förbränna partiklarna effektivt. Under kalla förhållanden producerar den också den värme som krävs för regenereringen.

Dieselpartikelfilter (DPF)
Filtret samlar upp partiklarna (PM) och lagrar dem tills de förbränns under regenereringen. Regenereringen sker automatiskt och föraren behöver inte vidta några åtgärder själv.

Selective Catalytic Reduction (SCR)
I blandningszonen sprutas AdBlue in i avgaserna. När de når katalysatorn förvandlas kväveoxiderna (NOₓ) till de ofarliga ämnena kvävgas och vatten.

Katalysator för ammoniakrester (ASC)
Det sista steget före avgasröret. Här avlägsnas eventuell resterande ammoniak (NH3).