LCS - Filbytesassistans

Filbytesassistans (Lane Changing Support - LCS), stödjer föraren vid filbyten åt passagerarsidan genom att varna om ett annat fordon befinner sig i förarens döda synvinkel på passagerarsidan.

Filbytesassistans använder radarteknik för att bevaka och varna vid byte av körfält. Systemet aktiveras i hastigheter över 35 km/h när körriktningsvisaren slås på. Området som bevakas ligger omedelbart utanför hytten på passagerarsidan.

Om systemet upptäcker ett hinder inom bevakningsområdet varnas föraren visuellt genom en indikeringslampa på passagerarsidan.

Som komplement kan föraren också själv via förarinformationsdisplayen välja en ljudsignal som varning.
LCS

LCS - indikeringslampa