Ökad hänsyn och respekt
Ökad hänsyn och respekt

Stadsdistributions- och renhållningslastbilar som nya Volvo FL måste kunna fungera och smälta in i städernas myller. För att lastbilen ska klara det med minsta möjliga miljöpåverkan är teknikutvecklingen, supporttjänsterna och företagets samhällsansvar viktiga faktorer.

De demografiska trenderna visar att det nu bor fler människor i städerna än någonsin. Det innebär i sin tur att efterfrågan på varuleveranser dit fortsätter öka och att distributionslastbilar är något som påverkar oss alla i vardagen. Därför arbetar Volvo Lastvagnar proaktivt och på bred front med miljöfrågor.

Mer kraft, mindre bränsle

Vi arbetar sedan länge med att minska våra lastbilars och vår verksamhets negativa miljöpåverkan. Under de senaste 20 åren har utsläppen av luftföroreningar från Volvos lastbilar minskat med mer än 90 procent. Samtidigt har vi minskat den genomsnittliga bränsleförbrukningen med 90%20 procent. Vi nöjer oss emellertid inte med det, utan låter i stället statistiken inspirera oss till att hitta nya lösningar. Vi fortsätter utveckla drivlinor med hybrid- och metandieselmotorer, och nya Volvo FL har avgasefterbehandlingssystem med SCR-teknik. Lastbilens hela motorprogram uppfyller dessutom Euro 6-kraven – och det utan ökad bränsleförbrukning och med bättre serviceintervall.


Små steg, stora förändringar

Något som är lika viktigt för lastbilens miljöpåverkan som optimerad konstruktion och tillverkning är hur lastbilen körs och underhålls. Vi kan till exempel erbjuda tjänsten Fuel Advice och andra förarprogram, vagnparkssystemet Dynafleet och I‑Sync-växellåda. De är alla instrument som tillsammans hjälper dig att utnyttja varje droppe bränsle maximalt, med minimal miljöpåverkan.

Ansvaret börjar på hemmaplan

Det är inte bara lastbilarna i sig som har betydelse för vår miljöpåverkan. Hur vi tillverkar dem och vilka processer vi använder spelar också stor roll. Mellan 2003 och 2008 minskade vi energiförbrukningen per tillverkad lastbil med en tredjedel och 2008 öppnade vi världens första koldioxidneutrala fordonsfabrik i Gent – där man nu bygger nya Volvo FL. Vi är också stolta över att ha världens första klimatneutrala återförsäljare i Verona i Italien.

10
Miljön