Volvo FMX

Volvo FMX, moderni kamion za građevinsku industriju, prepun inovativnih rješenja i revolucionarnih funkcija.

4×2, 4×4, 6×2, 6×4, 6×6, 8×2, 8×4, 8×6, 10×4 ili 10×6

D11 ili D13 (330 do 540 KS)

Specifikacije pogonskog sklopa za novi
Volvo FMX

Na ovoj stranici nalaze se sljedeće informacije:
  • Motori
  • I-Shift
  • Softverski paketi za I-Shift
  • Ručni mjenjači
  • Powertronic
  • Zadnje osovine
  • Prenosni omjeri zadnjih osovina
  • Kombinacije pogonskog sklopa
  • Pomoćni pogoni

Preuzmite kompletne specifikacije pogonskog sklopa (PDF)


Motori

D11K D13K
Br. cilindara 6 6
Zapremina 10,8 dm³ 12,8 dm³
Hod klipa 152 mm 158 mm
Prečnik cilindra 123 mm 131 mm
Stepen kompresije 17.0:1 17.0:1
Ekonomični raspon broja okretaja 950 – 1400 okr/min 900 – 1400 okr/min
Efekat ispušne kočnice (2400 okr./min.) 160 kW (2300 okr./min.) 200 kW
Efekat VEB kočnice (2400 okr./min.) 290 kW
Efekat VEB mogućnost
Efekat VEB+ kočnice (2300 okr./min.) 375 kW
VEB+ mogućnost
Filteri za ulje 2 za glavni kanal, 1 za zaobilazni 2 za glavni kanal, 1 za zaobilazni
Zapremina ulja, uklj. filter 36 l 33 l
Rashladni sistem, ukupna zapremina 36 l 38 l

Preduvjeti za gorivo
Samo gorivo bez sumpora (EN590, maksimalno 10 ppm).

Pomoćni pogon na motoru
Izlazni okretni moment Prenosni omjer
EPTT650 650 Nm* 1.26:1
EPTT1000 1000 Nm* 1.26:1

* Izlazni okretni moment i u vožnji i u mirovanju.


D11K – snaga/okretni moment

Krivulje snage i okretnog momenta motora D11K
Neto izlazna snaga prema: EC 582/2011


D11K330 (243 kW)
Maks. snaga na 1600 – 1900 okr/min 330 KS
Maks. okretni moment na 950 – 1400 okr/min 1600 Nm
D11K370 (273 kW)
Maks. snaga na 1600 – 1900 okr/min 370 KS
Maks. okretni moment na 950 – 1400 okr/min 1750 Nm
D11K410 (302 kW)
Maks. snaga na 1600 – 1900 okr/min 410 KS
Maks. okretni moment na 1000 – 1400 okr/min 1950 Nm
D11K450 (332 kW)
Maks. snaga na 1600 – 1900 okr/min 450 KS
Maks. okretni moment na 1000 – 1400 okr/min 2150 Nm

D13K – snaga/okretni moment

Krivulje snage i okretnog momenta motora D13K
Neto izlazna snaga prema: EC 582/2011


D13K420 (309 kW)
Maks. snaga na 1400 – 1800 okr/min 420 KS
Maks. okretni moment na 860 – 1400 okr/min 2100 Nm
D13K460 (338 kW)
Maks. snaga na 1400 – 1800 okr/min 460 KS
Maks. okretni moment na 900 – 1400 okr/min 2300 Nm
D13K500 (368 kW)
Maks. snaga na 1400 – 1800 okr/min 500 KS
Maks. okretni moment na 1000 – 1400 okr/min 2500 Nm
D13K540 (397 kW)
Maks. snaga na 1450 – 1800 okr/min 540 KS
Maks. okretni moment na 1000 – 1450 okr/min 2600 Nm


I-Shift

12-brzinski mjenjač sa reduktorom i promjenom raspona pomoću automatskog sistema promjene stepeni prenosa. I-Shift se može opremiti kompaktnim retarderom, pomoćnim pogonom, pomoćnom pumpom servo upravljača i hladnjakom ulja.


Tip Najviši stepen prenosa Okretni moment motora Ukupna težina vučnog voza
AT2412E Neposredan 2400 Nm 44 t
AT2612E Neposredan 2600 Nm 60 t
ATO2612E Ubrzavajući 2600 Nm 60 t

Softverski paketi za I-Shift

Osnovno (TP-BAS)
Isporučuje se kao standard s mjenjačem I-Shift i omogućava osnovne funkcije mjenjača.

Distribucija i građevinarstvo (TP-DICON)
Prilagođava rad mjenjača za distribuciju i građevinarstvo. Karakteristike uključuju funkcije koje pomažu vozaču prilikom pokretanja i manevrisanja u uskim prostorima. 

Duge relacije i ekonomičnost potrošnje goriva (TP-FUEC)
Sadrži inteligentne funkcije koje minimaliziraju potrošnju goriva. Ovaj programski paket je posebno primjeren za prevoze na duge relacije.

Duge relacije i ekonomičnost potrošnje goriva i I-See (TP-FUEC3)
Paket "Duge relacije i ekonomičnost potrošnje goriva" sa dodatkom funkcija I-See i I-Cruise, u cilju još veće uštede goriva.

Upravljanje promjenom stepena prenosa kod teških prevoza (TP-HD)
Optimizira I-Shift za velike kombinovane ukupne težine (>85 tona). Samo za AT2612E.

Teški transporti sa softverom I-See (TP-HD3)
Paketu za teške prevoze dodane su funkcije I-See i I-Cruise, u cilju još veće uštede goriva.


Objašnjenje funkcija za I-Shift

Osnovna strategija promjene stepena prenosa
Automatski izbor odgovarajuće startne brzine (1–6. stepen prenosa). Na izbor startnog stepena prenosa utiču ukupna težina vozila i nagib ceste.

Efikasna promjena stepena prenosa
Omogućava brže i nježnije promjene stepene prenosa inteligentnom primjenom motorne kočnice, kvačila vozila i posebne transmisijske kočnice.

Osnovno prilagođavanje izbora stepena prenosa
Omogućava prilagođavanje izbora stepena prenosa preko dugmeta na ručici mjenjača tokom kočenja motorom u automatskom modulu.

Nadzor temperature ulja mjenjača
Prikazuje temperaturu ulja u mjenjaču na informacijskom ekranu.

Unaprijeđena strategija promjene stepena prenosa
Međusobnim djelovanjem sistema EBS i ECS olakšano je pokretanje i manevrisanje u uskim prostorima. Maksimalizira efekat kočenja VEB/VEB+ kočnice automatskim izborom odgovarajućeg stepena prenosa tako da motor radi na velikom broju okretaja. Prilikom promjene stepena prenosa tokom motornog kočenja, aktiviranjem kočnica točkova kompenzuje se gubitak momenta kočenja.

Regulacija proklizavanja prilikom pokretanja
Optimizira izbor stepena prenosa i EBS-funkcije za manevrisanje na malim brzinama. Između ostalog, osigurava da se funkcija "Pomoć pri kretanju uzbrdo" aktivira samo na uzbrdici.

I-Roll
Automatsko aktiviranje i deaktiviranje funkcije zamajca za manju potrošnju goriva. I-Roll se koristi kada nije potrebna ni snaga motora ni kočenje motorom, npr. na ravnim cestama.

Inteligentna regulacija brzine
Funkcionira zajedno sa „regulacijom brzine kočenjem“ i osigurava da se pomoćne kočnice ne aktiviraju ako to nije potrebno. To znači bolju iskorištenost funkcije zamajca.

I-See
Inteligentan softver za I-Shift koji može skladištiti topografske podatke i koristiti ih za uštedu goriva i udobniju vožnju. Podaci se čuvaju u bazi podataka koju mogu koristiti drugi korisnici softvera I-See. Kada se poruči I-See, dobija se i tempomat I-Cruise. I-Cruise se može poručiti i posebno.

Upravljanje promjenom stepena prenosa kod teških prevoza
Optimizira izbor stepena prenosa za vučne vozove velike težine, 85 – 180 tona.


Dodatne mogućnosti

Unaprijeđene funkcije PTO
Različite funkcije koje olakšavaju upotrebu pomoćnih pogona.

Unaprijeđeno prilagođavanje izbora stepena prenosa, uklj. naglo dodavanje gasa
Omogućava prilagođavanje izbora stepena prenosa preko dugmeta na ručici mjenjača prilikom pokretanja i vožnje u automatskom modulu. Funkcija naglog dodavanja gasa bira odgovarajući stepen prenosa za maksimalno ubrzanje.

Unaprijeđene performanse – loše ceste
Nekoliko funkcija kojima se podešava promjena stepena prenosa i koje potpomažu pri pokretanju i vožnji po lošim cestama i na uzbrdicama.


Powertronic

Potpuno automatski mjenjač bez prekida toka snage, sa pretvornikom okretnog momenta i hladnjakom ulja. Mijenja stepene prenosa bez gubitka snage. Powertronic se može tvornički opremiti pomoćnim pogonom, integriranim retarderom i pomoćnom pumpom servo upravljača.


Tip Najviši stepen prenosa Okretni moment motora (Nm) Ukupna težina vučnog voza (tone)
PT2106 Neposredan 2100 44
PT2606 Neposredan 2600 60

Ugrađeni programi vožnje za Powertronic

potrošnje goriva
Služi za optimalnu ekonomičnost. Promjene stepena prenosa vrše se kod najekonomičnijih okretaja.

Učinak
Koristi se u slučajevima kada je potrebna dodatna snaga motora. Do promjene stepena prenosa naviše i naniže dolazi pri većim okretajima motora.

 

Ručni mjenjači

14-brzinski ručni mjenjač sa dvije brzine puzanja i dvanaest sinhronizovanih brzina za naprijed plus četiri brzine za nazad. Aktiviranje preko kablova omogućava kratke i jasne položaje ručice mjenjača i uklanja vibracije mjenjača. Patentirani sinhronizovani mjenjač sa servo-funkcijom znači manju potrebnu snagu kod promjene stepena prenosa. Mjenjači se mogu opremiti kompaktnim retarderom, pomoćnim pogonom, pomoćnom pumpom servo upravljača i hladnjakom ulja.

 


Tip Najviši stepen prenosa Okretni moment motora (Nm) Ukupna težina vučnog voza (tone)
VT2009B Neposredan 2000 60
VT2214B Neposredan 2200 100
VTO2214B Ubrzavajući 2200 100
VT2514B Neposredan 2500 100
VTO2514B Ubrzavajući 2500 100
VT2814B Neposredan 2800 100
VTO2814B Ubrzavajući 2800 100

Zadnje osovine

Tip Osovina Zupčanik Maks. okretni moment (Nm) Maksimalno opterećenje osovine/osovinskog sklopa (tone) Ukupna težina vučnog voza (tone)

Jednostruki reduktor
RSS1344C/D Samostalna Hipoidni 2600 13 44
RSS1356 Samostalna Hipoidni 2400/2800 13 56/44
RSS1360 Samostalna Hipoidni 3550 13 60
RTS2370A Tandemska Hipoidni 3550 23 70

Planetarni reduktor
RSH1365 Samostalna Konusno spiralni 2400 13 65
RSH1370F Samostalna Konusno spiralni 3550 13 70
RTH2610F Tandemska Konusno spiralni 3550 26 100
RTH3210F Tandemska Konusno spiralni 3550 32 100
RTH3312 Tandemska Konusno spiralni 3550 33 120

Prenosni omjeri zadnjih osovina

RSS1344C/D RSS1356 RSS1360 RTS2370A RSH1365 RSH1370F RTH2610F RTH3210F RTH3312
2.31:1* 2.50:1 2.47:1 2.43:1 3.61:1 3.46:1 3.33:1 3.33:1 3.61:1
2.47:1* 2.64:1 2.64:1 2.57:1 3.76:1 3.61:1 3.46:1 3.46:1 3.76:1
2.64:1 2.79:1 2.85:1 2.83:1 4.12:1 3.76:1 3.61:1 3.61:1 4.12:1
2.85:1 3.10:1 3.08:1 3.09:1 4.55:1 4.12:1 3.76:1 3.76:1 4.55:1
3.08:1 3.44:1 3.40:1 3.40:1 4.55:1 3.97:1 3.97:1 5.41:1
3.36:1 3.67:1 3.67:1 3.78:1 5.41:1 4.12:1 4.12:1 7.21:1
3.70:1 4.11:1 4.13:1 4.55:1 4.55:1
4.11:1 4.50:1 5.41:1 5.41:1
4.63:1 5.14:1 7.21:1
5.29:1 5.67:1
6.17:1

* Za RSS1344D.

Kombinacije pogonskog sklopa

D11K330 D11K370 D11K410 D11K450 D13K420 D13K460 D13K500 D13K540
Ručni mjenjač
VT2009B
VT2214B
VTO2214B
VT2514B
VTO2514B
VT2814B
VTO2814B

Powertronic
PT2106
PT2606

I-Shift
AT2412E
AT2612E
ATO2612E

Osovine sa jednostrukim reduktorima
RSS1344C
RSS1344D
RSS1356
RSS1360
RTS2370A

Osovine sa planetarnim reduktorima
RSH1365
RSH1370F
RTH2610F
RTH3210F
RTH3312

Prednja pogonska osovina/mjenjač za distribuciju
FAA11/FAA21/V2501TB

Pomoćni pogoni

Ponuđena je široka paleta pomoćnih pogona koji zavise ili ne zavise od kvačila – za sve vrste karoserijske opreme.

NA MOTORU

PTER-DIN
Zadnji pomoćni pogon na motoru za neposredni pogon hidraulične pumpe.

PTER1400
Zadnji pomoćni pogon na motoru s prirubnicom za pogon hidraulične pumpe.

PTER100
Zadnji pomoćni pogon na motoru s prirubnicom za pogon hidraulične pumpe.


NA MJENJAČU

PTR-F
Priključak za spojnu prirubnicu i mali ili veliki broj okretaja.

PTR-FL/FH
Priključak za spojnu prirubnicu i mali ili veliki broj okretaja.

PTR-D/PTR-DM/PTR-DH
Za mali/srednji/veliki broj okretaja sa DIN priključkom za neposredno spajanje hidraulične pumpe.

PTRD-F
Veliki broj okretaja sa priključkom za spojnu prirubnicu za neposredno montiranje kardanskog vratila.

PTRD-D
Veliki broj okretaja sa dvostrukim pogonom. DIN priključak sprijeda i pozadi za neposredno spajanje hidrauličnih pumpi.

PTRD-D1
Veliki broj okretaja sa dvostrukim pogonom. Priključak za spojnu prirubnicu pozadi i DIN priključak sprijeda.

PTRD-D2
Veliki broj okretaja sa dvostrukim pogonom pozadi i jednostrukim pogonom sprijeda. Dva priključka za spojnu prirubnicu pozadi i jedan DIN priključak sprijeda.