Način rada

Kompletan sistem - za svaki kamion

Budući da je sistem Dynafleet razvijen u kompaniji Volvo Trucks, on vam omogućava pristup jedinstvenim i veoma korisnim informacijama iz kamiona Volvo. Međutim, Dynafleet se može i prilagoditi drugim markama kamiona, što olakšava praćenje mješovitih voznih parkova.

Ažurirajte svoje podatke bez obzira na lokaciju

Ažurirajte svoje podatke bez obzira na lokaciju

Oprema Dynafleet instalira se iz tvornice ili je prilagođava vaš zastupnik kompanije Volvo. Nije potreban dodatni softver – jednostavno se prijavite u web-portal Dynafleet da biste pristupili podacima o voznom parku – ili ažurirajte podatke pomoću uređaja iPhone/iPad na bilo kom drugom mjestu.

Oprema i softver

Oprema i softver

U vozilu je ugrađen snažan uređaj Telematics Gateway sa kombiniranom antenom za GPS/GSM. Kod odabranih paketa sistem uključuje i prikazni ekran i tastaturu. Programska oprema se besplatno daljinski ažurira.

Informisanje i čuvanje podataka

Informisanje i čuvanje podataka

Sjedište preduzeća i vozač mogu međusobno komunicirati sve vrijeme putem tekstualnih poruka. Informacija o vozilu i vozaču se šalje u bazu podataka sistema Dynafleet, gdje se analizira i odakle se u vidu preglednih izvještaja posreduje vama. Takođe je moguća jednostavna integracija sistema naručivanja i ispostavljanja faktura sa sistemom Dynafleet.