Električno grijanje motora

Električni grijač motora jest utičnog tipa, posebno dizajniran za motore Volvo. Omogućava brzo zagrijavanje, što smanjuje potrošnju goriva i habanje. Jednostavna ugradnja.