Adblue

Adblue

Prirodan sastojak naše okoline
Tehnologija SCR se služi dodatkom pod nazivom AdBlue koji se ubacuje u ispušne plinove prije nego što prođu kroz katalizatorski konverter SRC. U katalizatorskom konverteru se azotni oksidi pretvaraju u bezopasni azotni plin i vodenu paru - materije koje su prirodne i okolini prihvatljive.

Aktivna materija smjese AdBlue - urea - je izolovana iz prirodnog plina. Urea je bijeli kristalni prah koji se također nalazi u prirodi. To je stabilna i netoksična materija koja nema ograničenja za čuvanje i prijevoz.

Bolja raspoloživost
Volvo sarađuje sa vodećim proizvođačima ulja i hemijskih materija u uspostavljanju inteligentnih rješenja za distribucijsku mrežu i postupanje sa smjesom AdBlue. Mnogo dobavljača nudi potpuni sistem rezervoara i opreme koja je na raspolaganju za isporuku.

Dok se infrastruktura za AdBlue ne upotpuni,  mreža Volvo zastupnika će nuditi nabavku odgovarajućeg i cjenovno konkurentnog sistema za AdBlue za naše korisnike. Molimo da kontaktirate lokalnog distributera za više informacija o tome kako i kada će AdBlue biti na raspolaganju na vašem području.