Novi Volvo FH

Predviđen za reciklažu

Skoro trećina materijala korištenih za proizvodnju kamiona Volvo FH dobija se od recikliranih materijala. Na kraju radnog vijeka kamiona mi se brinemo o svim tim dijelovima. Moguće je reciklirati 90%  kamiona Volvo FH i sve plastične komponente mase veće od 50 grama označene su radi lakše identifikacije.


Sve boje su ekološke

Sve boje su ekološke

Za farbanje unutrašnjih i vanjskih dijelova, kao i okvira kamiona Volvo FH, uopšte se ne koristi razrjeđivač. Volvo Trucks koristi boje na bazi vode i obloge od praškastih materijala umjesto toksičnijih alternativa na bazi razrjeđivača.

Veća reciklaža širom svijeta

Veća reciklaža širom svijeta

Kako bi poboljšala globalno iskorištavanje otpada, kompanija Volvo Trucks napravila je dokument „Standardi rada distributera“ (DOS). DOS sadrži uputstva o iskorištavanju otpada za 660 distributera i 1550 radionica širom svijeta. Osim toga, stalno sprovodimo programe kod distributera širom svijeta kako bismo poboljšali ekološke aktivnosti u opštem smislu i prilagodili standarde kompanije Volvo Trucks pravilima i propisima u svim državama.
Volvo FH

Novi lider u prevozu na duge relacije. Za nenadmašnu udobnost vozača i ekonomičnost rada.

4×2, 6×2, 6×4, 8×2, 8×4 ili 10×4

D13 ili D16 (od 420 do 750 KS)