Volvo FH

Novi lider u prevozu na duge relacije. Za nenadmašnu udobnost vozača i ekonomičnost rada.

4×2, 6×2, 6×4, 8×2, 8×4 ili 10×4

D13 ili D16 (od 420 do 750 KS)

Specifikacije pogonskog sklopa za Volvo FH

Na ovoj stranici nalaze se sljedeće informacije:

  • Motori
  • I-Shift
  • Softverski paketi za I-Shift
  • I-Shift sa dva kvačila
  • Ručni mjenjači  
  • Zadnje osovine
  • Prenosni omjeri zadnjih osovina
  • Kombinacije pogonskog sklopa
  • Pomoćni pogoni

Preuzmite kompletne specifikacije pogonskog sklopa u PDF formatu 1.1 MB

Motori

  D13K  D16K 
Standard o emisiji  Euro 6  Euro 6 
Br. cilindara  6
Zapremina  12,8 dm³  16,1 dm³ 
Hod klipa  158 mm  165 mm 
Prečnik cilindra  131 mm  144 mm
Stepen kompresije  17.0:1  16.0:1 
Ekonomični raspon broja okretaja  900– 1400 okr/min  1000 – 1300 okr/min
Snaga ispušne kočnice  200 kW (2300 okr/min) 230 kW (2200 okr/min)
Efekat VEB+ kočnice  375 kW (2300 okr/min) 470 kW (2200 okr/min)
VEB+  mogućnost mogućnost 
Filteri za ulje  2 za glavni kanal, 1 za zaobilazni   2 za glavni kanal, 1 za zaobilazni 
Zapremina ulja, uklj. filter  33 l  42 l 
Rashladni sistem, ukupna zapremina  38 l  48 l 
 


Pomoćni pogon na motoru
  Izlazni okretni moment  Prenosni omjer 
EPTT650  650 Nm*  1.26:1
EPTT1000  1000 Nm*  1.26:1
* Izlazni okretni moment i u vožnji i u mirovanju.
 
 

D13K – snaga/okretni moment 
 
Krivulje motora D13C i D13K

Neto izlazna snaga prema: EC 582/2011


D13K420 (309 kW)  
Maks. snaga na 1400 – 1800 okr/min  420 KS 
Maks. okretni moment na 860 – 1400 okr/min  2100 Nm 
   
D13K460 (338 kW) 
Maks. snaga na 1400 – 1800 okr/min  460 KS 
Maks. okretni moment na 900 – 1400 okr/min  2300 Nm  
   
D13K500 (368 kW)   
Maks. snaga na 1400 – 1800 okr/min  500 KS 
Maks. okretni moment na 1000 – 1400 okr/min  2500 Nm 
   
D13K540 (397 kW)   
Maks. snaga na 1450 – 1800 okr/min  540 KS 
Maks. okretni moment na 1000 – 1450 okr/min  2600 Nm 


D16K – snaga/okretni moment
Krivulje motora D16G

Neto izlazna snaga prema: EC 582/2011

D16K550 (405 kW)   
Maks. snaga na 1350 – 1900 okr/min  550 KS 
Maks. okretni moment na 900 – 1350 okr/min  2800 Nm 
   
D16K550 (405 kW)   
Maks. snaga na 1350 – 1900 okr/min  550 KS 
Maks. okretni moment na 900 – 1350 okr/min  2900 Nm 
   
D16K650 (479 kW)   
Maks. snaga na 1450 – 1900 okr/min  650 KS 
Maks. okretni moment na 950 – 1450 okr/min  3150 Nm 
   
D16K750 (552 kW)   
Maks. snaga na 1600 – 1800 okr/min  750 KS 
Maks. okretni moment na 950 – 1400 okr/min  3550 Nm 


I-Shift

12-brzinski mjenjač sa reduktorom i promjenom raspona pomoću automatskog sistema promjene stepeni prenosa. I-Shift se može opremiti kompaktnim retarderom, pomoćnim pogonom, pomoćnom pumpom servo upravljača i hladnjakom ulja. 

Tip  Najviši stepen prenosa  Okretni moment motora (Nm) Ukupna težina vučnog voza (tone)
AT2412E  Neposredan  2400  44 
AT2612E  Neposredan  2600  60 
ATO2612E Ubrzavajući  2600  60 
AT2812E  Neposredan  2800  44/52 
ATO3112E  Ubrzavajući  3150  60
ATO3512E  Ubrzavajući  3550  60 

Softverski paketi za I-Shift

Osnovno (TP-BAS)
Isporučuje se kao standard s mjenjačem I-Shift i omogućava osnovne funkcije mjenjača.

Distribucija i građevinarstvo (TP-DICON)
Prilagođava rad mjenjača za distribuciju i građevinarstvo. Karakteristike uključuju funkcije koje pomažu vozaču prilikom pokretanja i manevrisanja u uskim prostorima.

Duge relacije i ekonomičnost potrošnje goriva (TP-FUEC)
Sadrži inteligentne funkcije koje minimaliziraju potrošnju goriva. Ovaj programski paket je posebno primjeren za prevoze na duge relacije.
Duge relacije i ekonomičnost potrošnje goriva i I-See (TP-FUEC3)
Paket "Duge relacije i ekonomičnost potrošnje goriva" sa dodatkom funkcija I-See i I-Cruise, u cilju još veće uštede goriva.

Upravljanje promjenom stepena prenosa kod teških prevoza (TP-HD)
Optimizira I-Shift za velike kombinovane ukupne težine (>85 tona).

Teški transporti sa softverom I-See (TP-HD3)
Paketu za teške prevoze dodane su funkcije I-See i I-Cruise, u cilju još veće uštede goriva.

Softverski paketi za I-Shift

Funkcije TP-BAS* TP-DICON TP-FUEC* TP-FUEC3 TP-HD** TP-HD3** 
Osnovna strategija promjene stepena prenosa
Efikasna promjena stepena prenosa
Osnovno prilagođavanje izbora stepena prenosa
Nadzor temperature ulja mjenjača
Unaprijeđena strategija promjene stepena prenosa
Regulacija proklizavanja prilikom pokretanja
I-Roll
Inteligentna regulacija brzine
I-See, uključujući I-Cruise
Upravljanje promjenom stepena prenosa kod teških prevoza
   
Dodatne mogućnosti  
Unaprijeđene funkcije PTO
Unaprijeđeno prilagođavanje izbora stepena prenosa,
uklj. naglo dodavanje gasa
Unaprijeđene performanse – loše ceste ● 

*Dostupno za I-Shift s dva kvačila
** Dostupno samo za AT2612E

I-Shift s dva kvačila

12-stepeni mjenjač s dva kvačila i promjenom raspona pomoću automatskog i ručnog sistema promjene stepena prenosa. S dva kvačila omogućeno je brzo, neprimjetno i udobno mijenjanje stepena prenosa. I-Shift s dva kvačila se može opremiti kompaktnim retarderom, izvodom snage i pomoćnom pumpom servo upravljača. Hladnjak ulja spada u standardnu opremu.

Tip Najviši stepen prenosa Okretni moment motora (Nm) Ukupna težina vučnog voza (tone)
SPO2812 Ubrzavajući 2800 60

Ručni mjenjači

14-brzinski ručni mjenjač sa dvije brzine puzanja i dvanaest sinhronizovanih brzina za naprijed plus četiri brzine za nazad. Patentirani sinhronizovani mjenjač sa servo-funkcijom znači manju potrebnu snagu kod promjene stepena prenosa. Mjenjači se mogu opremiti kompaktnim retarderom, pomoćnim pogonom, pomoćnom pumpom servo upravljača i hladnjakom ulja.

Tip Najviši stepen prenosa Okretni moment motora (Nm) Ukupna težina vučnog voza (tone)
VT2214B Neposredan 2200 100
VTO2214B Ubrzavajući 2200 100
VT2514B Neposredan 2500 100
VTO2514B Ubrzavajući 2500 100
VT2814B Neposredan 2800 100
VTO2814B Ubrzavajući 2800 100

 


Zadnje osovine

  Osovina Zupčanik Maks. okretni moment (Nm) Maksimalno opterećenje osovine/osovinskog sklopa (tone) Ukupna težina vučnog voza (tone)
Jednostruki reduktor        
RSS1344C/D Samostalna Hipoidni 2600 13 44
RSS1356 Samostalna Hipoidni 2400/2800 13 56/44
RSS1360 Samostalna Hipoidni 3550 13 60
RTS2370A Tandemska Hipoidni 3550 23 70
 
Planetarni reduktor
RSH1370F Samostalna Konusno spiralni 3550 13 70
RTH2610F Tandemska Konusno spiralni 3550 26 100
RTH3210F Tandemska Konusno spiralni 3550 32 100
RTH3312 Tandemska Konusno spiralni 3550 33 120
 

Prenosni omjeri zadnjih osovina

RSS1344C/D RSS1356 RSS1360 RTS2370A RSH1370F RTH2610F RTH3210F RTH3312
2.31:1* 2.50:1 2.47:1 2.43:1 3.46:1 3.33:1 3.33:1 3.61:1
2.47:1* 2.79:1 2.64:1 2.57:1 3.61:1 3.46:1 3.46:1 3.76:1
2.64:1 3.10:1 2.85:1 2.83:1 3.76:1 3.61:1 3.61:1 4.12:1
2.85:1 3.44:1 3.08:1 3.09:1 4.12:1 3.76:1 3.76:1 4.55:1
3.08:1 3.67:1 3.40:1 3.40:1 4.55:1 3.97:1 3.97:1 5.41:1
3.36:1 3.67:1 3.78:1 5.41:1 4.12:1 4.12:1 7.21:1
3.70:1 4.11:1 4.13:1 4.55:1 4.55:1
4.50:1 5.41:1 5.41:1
5.14:1 7.21:1
5.67:1
6.17:1
* Za RSS1344D

Kombinacije pogonskog sklopa

  D13K420 D13K460 D13K500 D13K540 D16K550* D16K550** D16K650 D16K750
Ručni mjenjač
VT2214B
VTO2214B
VT2514B
VTO2514B
VT2814B
VTO2814B
 
I-Shift
AT2412E
AT2612E
ATO2612E
AT2812E
ATO3112E
ATO3512E
                   
   I-Shift Dual Clutch    ●  ●  ●        
   SP02812                
 
Osovine sa jednostrukim reduktorima
RSS1344C/D
RSS1356
RSS1360
RTS2370A
 
Osovine sa planetarnim reduktorima
RSH1370F
RTH2610F
RTH3210F
RTH3312
 
*(2800 Nm)
**(2900 Nm)

Pomoćni pogoni

Ponuđena je široka paleta pomoćnih pogona koji zavise ili ne zavise od kvačila – za sve vrste karoserijske opreme.

Pomoćni pogoni nezavisni od kvačila
PTER-DIN: Zadnji pomoćni pogon na motoru za neposredni pogon hidraulične pumpe.
PTER1400: Zadnji pomoćni pogon na motoru s prirubnicom za pogon hidraulične pumpe.
PTER-100: Zadnji pomoćni pogon na motoru s prirubnicom za pogon hidraulične pumpe.

Pomoćni pogoni zavisni od kvačila
PTR-F: Priključak za spojnu prirubnicu i mali ili veliki broj okretaja.
PTR-FL/FH: Priključak za spojnu prirubnicu i mali ili veliki broj okretaja.
PTR-D/PTR-DM/PTR-DH: Za mali/srednji/veliki broj okretaja sa DIN priključkom za neposredno spajanje hidraulične pumpe.
PTRD-F: Veliki broj okretaja sa priključkom za spojnu prirubnicu za neposredno montiranje kardanskog vratila.
PTRD-D: Veliki broj okretaja sa dvostrukim pogonom. DIN priključak sprijeda i pozadi za neposredno spajanje hidrauličnih pumpi.
PTRD-D1: Veliki broj okretaja sa dvostrukim pogonom. Priključak za spojnu prirubnicu pozadi i DIN priključak sprijeda.
PTRD-D2: Veliki broj okretaja sa dvostrukim pogonom pozadi i jednostrukim pogonom sprijeda. Dva priključka za spojnu prirubnicu pozadi i jedan DIN priključak sprijeda.