Manja težina kamiona Volvo FM
Šampion u mršavljenju

Tokom posljednje decenije mnogi su kamioni dobili na težini. Danas mnogi tegljači dostižu prag kada njihova ukupna težina prekorači 18 tona. Ovo je tačka gdje jedan dodatni kilogram na tegljaču oduzima tri kilograma korisnog tereta zbog ravnoteže.

Zahvaljujući programu kompanije Volvo za optimizaciju težine, standardni tegljač FM 4×2 izgubio je na težini i dobro izgleda. Što je još važnije, nisu pravljeni nikakvi kompromisi po pitanju gubitka težine jer je program prilagođen primjeni svakog kamiona.

Svi pričaju o povećanju težine

„Smanjivanje težine ima veze i sa smanjivanjem potrošnje goriva, ali se, kako se tegljač približava ovom pragu, najveće posljedice osjećaju kod korisnog tereta“, započinje priču Jonas Odermalm, menadžer ovog segmenta. Sve je to uzeto u obzir kada je pokrenut ovaj program za smanjenje težine. „Jedan od ciljeva bio je da kompenzujemo cjelokupno povećanje težine zbog usklađivanja sa standardom Euro 6, ali je ispalo bolje nego što smo očekivali: dok drugi pričaju o povećanju težine, mi smo izgubili 75 kilograma.“

Svi pričaju o povećanju težine, a mi smo izgubili 75 kilograma

Kako smo uspjeli smanjiti težinu?

„Uspjeli smo smanjiti težinu na raznim mjestima: na primjer, na prednjem osloncu motora, samom okviru, jednom ili dva poprečna nosača i zadnjem osloncu kabine. To su mala poboljšanja – par kilograma tu i tamo. Pojedinačno ne znače mnogo, ali predstavljaju značajno smanjenje kada ih posmatrate zajedno.“

Jonas Odermalm nastavlja da objašnjava kako je to bilo moguće. Dva posmatrana aspekta su bolji proizvodni procesi i bolja kontrola kvaliteta materijala na pojedinačnim komponentama. Na primjer, kod novih zglobova sa integrisanim upravljačkim polugama.

U znanju je moć

„Prije svega, primijenili smo svoje znanje o tržišnim segmentima. Ako tačno znamo kako se svaki kamion vozi, možemo optimizirati konstrukcione kriterijume za određenu primjenu.“ Dok je stajao pred tablom, Jonas Odermalm je, izgleda, nacrtao mrežu koja uključuje sve kamionske primjene. Ali, jednostavno govoreći, „nema smisla koristiti terenske osovinske konfiguracije za kamion napravljen za glatke asfaltirane ceste“.

Christer Pehrsson, menadžer odjeljenja za prevoz na duge relacije, progovara sa druge strane stola: „Kada možete proračunati tačne napone i naprezanja u svakoj tački, standardno rješenje postaje besmisleno. To samo većinu kamiona nepotrebno čini težim. A vi znate naš stav o bezbjednosti – mi nikada ne rizikujemo.“

Ko ovo treba pročitati?

Prema istraživanju kompanije Volvo, svaki četvrti kupac osjetljiv je na težinu. Drugim riječima: mora pažljivo planirati kako ne bi prekoračio maksimalnu korisnu nosivost (i zbog toga platio kaznu). Naravno, svako ko vozi opasan teret, npr. gorivo, mora posebno paziti na korisnu nosivost.

Christer Pehrsson

Kako je 75 kilograma postalo 225

Ako se vratimo na efekat ravnoteže između prikolice i tegljača kada se ukupna težina vozila približava vrijednosti od 18 tona, smanjenjem težine novog kamiona Volvo FM triput se povećava potencijalna korisna nosivost. U nekim slučajevima, korisna nosivost novog kamiona Volvo FM veća je za 225 kilograma.

Što se tiče nekih drugih kamiona čija će se težina vjerovatno povećati za oko 150 kilograma pri usklađivanju sa standardom Euro 6, neki njihovi vlasnici možda neće biti srećni što gube skoro pola tone korisne nosivosti.“ Dok se Jonas Odermalm čudi sopstvenim riječima, Christer Pehrsson shvata suštinu: „To baca novo svjetlo na vožnju kamiona u kome se nalazi 75 kilograma nepotrebne opreme.“

7
Manja težina