Volvo FL, gradska vožnja

Kredit u ratama


Kredit u ratama najučinkovitiji je način nabave i vlasništva kamiona bez trenutačnog ulaganja cjelokupnog kapitala.


Volvo FL, vožnja

Potpuno vlasništvo od prvog dana

Kredit u ratama klasični je oblik prodajnog kredita kojim vi postajete zakonski vlasnik kamiona. Dio cijene platit ćete predujmom, a ostatak u redovitim ratama. Početni investicijski rashod se smanjuje, a vaš mjesečni trošak određuje se na temelju plaćenog predujma. Uvjeti i otplatni plan prilagođavaju se vašoj poslovnoj situaciji te odgovaraju vašim troškovima i prihodima.

Volvo FL ispred kafića

Financijske činjenice i savjeti

U financijskom smislu kamion predstavlja sredstvo u bilanci i amortizira se u skladu s planom. Troškovi se knjiže kao kamate i amortizacija. Vi ste odgovorni za popravke, održavanje i osiguranje. To znači da ćete, ako budete dobro brinuli o kamionu, smanjiti troškove vlasništva, postići bolju mobilnost i produktivnost te ćete kamion moći prodati po višoj cijeni.


Glavne značajke kredita u ratama

  • Klasični zajam
  • Vlasništvo kamiona bez trenutačnog cjelokupnog ulaganja
  • Usklađen s troškovima i prihodima
Rata

Koje vam financijsko rješenje najbolje odgovara?

Ako vam je potreban savjet u vezi s financiranjem, obratite se lokalnom zastupniku tvrtke Volvo Trucks