Upozoravajući alarm za vožnju unatrag

Važan sigurnosni detalj koji upozorava osobe iza kamiona kad vozi unatrag. Snažan signal. Spojen na svjetlo za vožnju kamiona unatrag i automatski svira kad je uključen stupanj prijenosa za vožnju unatrag.