Blokade kotača

Osigurajte da se kamion i prikolica nikamo ne pomaknu na svim površinama. Mogu se spljoštiti za praktično spremanje.