Novi Volvo FH

Napravljen za recikliranje

Oko trećine materijala koji je utrošen u proizvodnji vašeg novog Volva FH dolazi od recikliranih materijala. A kad vaš kamion dođe do kraja svog životnog vijeka, možete računati da ćemo se pobrinuti za njegove ostatke. 90 posto vašeg novog Volva FH može se reciklirati, a sve plastične komponente teže od 50 grama označene su za jednostavnu identifikaciju.


Sve su boje 'zelene'

Sve su boje 'zelene'

Unutrašnji i vanjski lakovi kao i premaz okvira vašeg novog Volva FH su proizvodi koji ne sadrže nikakva otapala. Politika kompanije Volvo Trucks temelji se na korištenju boja na bazi vode i praškastog premaza, za razliku od otrovnijih alternativa na bazi otapala.

Poboljšava recikliranje diljem svijeta

Poboljšava recikliranje diljem svijeta

Kako bi globalno poboljšao upravljanje otpadom, Volvo Trucks je izradio dokument pod nazivom Radni standard za distributere (Dealer operator standard - DOS). DOS sadrži smjernice koje se tiču upravljanja otpadom za 660 distributera i 1550 servisnih radionica kompanije Volvo Trucks diljem svijeta. Također, svugdje u svijetu kontinuirano provodimo program u zastupništvima kako bismo poboljšali rad na očuvanju okoliša općenito te kako bismo standarde kompanije Volvo Trucks prilagodili nacionalnim zakonima i pravilima u svakoj državi.