Vypočítejte si, jaký má provoz nákladního vozu dopad na životní prostředí.

Pomocí této kalkulačky můžete snadno zjistit, jak velký vliv má provoz nákladního vozu na životní prostředí. Tato online aplikace obsahuje mimo jiné informace o materiálech, spotřebě energie a emisích za celou dobu životnosti nákladního vozu. Zaměřuje se na výrobu, provoz a likvidaci a umožní Vám přijmout správná opatření směřující k dosažení ekologických cílů a snížení nákladů na pohonné hmoty.
Můžete také srovnávat vozy svého aktuálního vozového parku s jinými vozy na základě jednoduchého přehledu o dopadu jejich provozu na životní prostředí a na základě výpočtů.