Držte prst na tepu ziskovosti s aplikací Dynafleet

Funkce sledování paliva a dopadu na životní prostředí systému Dynafleet zajišťují dopravcům mocný nástroj umožňující zobrazení využití vozového parku, spotřebu paliva a efektivitu řidičů. Styl jízdy je možné sledovat, čímž se omezí emise CO2 a spotřeba paliva až o 7 procent. S novou aplikací mohou mít nyní manažeři vozového parku k těmto informacím neustálý přístup kdekoliv a ovlivňovat tak ziskovost.

Ušetřete až 7 %

„Nová aplikace Dynafleet mi umožňuje sledovat spotřebu odkudkoliv. Moji řidiči budou brzy používat aplikaci, aby si vzájemně pomáhali se zlepšovat – velmi nám pomůže, aby všichni pracovali se stejným cílem.“
Richard Pinel, účetní a pojišťovací technik, Société Armoricaine de Canalisations, Francie


Kontrolujte spotřebu

KONTROLUJTE HODNOCENÍ
Pomocí aplikace Dynafleet v iPhonu nebo iPadu budou operátoři moci kontrolovat spotřebu paliva, styl jízdy a dopad na životní prostředí celého vozového parku nebo jednotlivých vozidel. Nová funkce hodnocení efektivity spotřeby paliva usnadňuje měření spotřeby paliva. Řidiči mohou v nové verzi aplikace sledovat nejen svoji spotřebu , ale také srovnávat svojí spotřebu s ostatními řidiči. Tato funkce je včetně různých zlepšení určena pro dopravce a řidiče.

VĚTŠÍ OBRÁZEK S APLIKACÍ DYNAFLEET
Díky zobrazení polohy vozidel, nákladu, hladiny paliva, pracovní doby řidičů, tvorby zplodin a spotřeby paliva může operátor reagovat na neočekávané události, maximalizovat produktivitu a učinit rozhodnutí zaměřená na úsporu paliva. Na konci každého pracovního dne poskytne aplikace Dynafleet celkový přehled údajů o každém vozidle a řidiči.


Nejlepší trasa s aplikací Dynafleet

ZACHYCENÍ NEJLEPŠÍHO STYLU JÍZDY
Pokud chcete snížit spotřebu paliva, se zkušenými řidiči i s využitím aplikace Dynafleet, která vytipuje místa, kde lze účinnost využití paliva zvýšit, se nevyhnete změně chování řidičů. Proto je tak důležité školení řidičů. Pro úsporu paliva a zlepšení ziskovosti je nutné udržovat nejlepší styl jízdy. To je mnohem snadnější, když můžete vidět na dlani hodnocení spotřeby paliva – dopravce i řidič.

ZKUSTE HÁDAT, KTERÉ ŠKOLENÍ PRO ŘIDIČE JE NEJLEPŠÍ?
Profesní rozvoj řidičů Volvo přináší nejlepší výsledky, pokud je využíván dlouhodobě. Podle údajů v hlášení systému Dynafleet lze vylepšovat konkrétní problémové oblasti. Systém umí analyzovat a zhodnotit styl jízdy řidičů a navrhnout postupná zlepšení a nejúspornější styl řízení. Především však zajišťuje systematický přístup v oblasti vyhodnocování stylu jízdy a jeho dopadu na využití paliva, takže celému vozovému parku přinese trvalé úspory.

Hospodárné využití paliva a ziskovost

STOUPAJÍCÍ SPIRÁLA SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY A NAVYŠOVÁNÍ ZISKOVOSTI
Zkušenosti ukazují, že snížení spotřeby paliva má za následek také snížení opotřebení, a to jak vozidel, tak řidičů. Tím pádem dojde rovněž ke snížení nákladů na údržbu a opravy a zlepšení pracovního prostředí. Řidiči nebudou pod takovým tlakem, čímž se zvýší jejich produktivita. Budou také méně riskovat, což bude mít za následek zlepšení dobrého jména dopravce – a také zisku.

A když se podíváme dále, systém umožňuje účinnější správu více přepravních zakázek, díky čemuž využijete palivo na maximum.

APLIKACE DYNAFLEET
Zákazníci používající systém Dynafleet mohou aplikaci stáhnout v obchodě App Store. Chcete-li aplikaci spustit, zadejte existujícího uživatele a heslo.

Aplikace Dynafleet

PROFESNÍ ROZVOJ ŘIDIČŮ
Program Profesní rozvoj řidiče společnosti Volvo nabízí pestrou škálu různých školení přizpůsobených konkrétním požadavkům firem a řidičů. Kromě dopadu na spotřebu paliva a životní prostředí se nabízené kurzy týkají například zdraví, bezpečnosti, legislativy a předvídání rizik. Absolvování těchto pokročilých školení může vést k získání profesního osvědčení řidiče, které je vyžadováno Evropskou unií.

SYSTÉM DYNAFLEET – NÁSTROJE
Telematický systém společnosti Volvo, představený v roce 2004, se postupně vyvinul v sadu nástrojů poskytující operátorovi přehled polohy vozidel vozového parku a důležité statistiky – to vše v reálném čase. Společně se zvláštním komunikačním systémem je systém Dynafleet ideálním pracovním rozhraním. Manažer vozového parku tak má online služby neustále na dosah ruky. Stačí použít nejbližší počítač, tablet nebo chytrý telefon.

zpráva