Volvo FE Hybrid

Zrozen k recyklaci

Přibližně třetina vašeho vozidla Volvo FE Hybrid byla vyrobena za použití recyklovaného materiálu. A když se přiblíží konec životnosti vozidla, můžete se spolehnout, že se postaráme i o ty nejmenší díly a kousky. 90 procent vozidla Volvo FE Hybrid lze recyklovat, přičemž veškeré plastové součásti vážící více než 50 gramů jsou označeny, aby je bylo možné snadno identifikovat. Akumulátory hybridního pohonu budou vráceny k opětovnému použití nebo recyklaci.


Všechny barvy jsou ekologické

Všechny barvy jsou ekologické

Vnitřní i venkovní nástřiky vozidla Volvo FE Hybrid, včetně ochranného povlaku rámu, jsou stoprocentně bezrozpouštědlové. Společnost Volvo Trucks zásadně používá práškové nástřiky a lakovací materiály na vodní bázi, jimiž nahrazuje toxičtější alternativy na bázi rozpouštědel.

Dokonalejší recyklace na celém světě

Dokonalejší recyklace na celém světě

V zájmu zdokonalení odpadového hospodářství v celosvětovém měřítku společnost Volvo Trucks vydala tzv. Provozní standard pro prodejce (DOS – Dealer Operator Standard). DOS obsahuje pokyny pro nakládání s odpady, které jsou závazné pro 660 prodejců a 1 550 servisních dílen Volvo Trucks na celém světě. Současně neustále organizujeme pro naše prodejce různé programy, jejichž cílem je prosazování ekologických postupů a přizpůsobování se změnám legislativy a předpisů v jednotlivých zemích.