I-Shift

Převodovka pro bezpečnost

Řízení v hustém provozu na neznámých cestách může být velmi stresující. Pohodlné sedadlo s volným výhledem a snadným přístupem k ovládacím prvkům, to vše přispívá ke koncentraci řidiče na dopravu. Proto společnost Volvo vyvinula převodovku I-Shift. Jedná se o dosud nejinteligentnější systém řazení určený do vozů pro rozvoz zboží, stavebnictví i dálkovou dopravu.

Systém I-Shift byl navržen s cílem zlepšit ovladatelnost vozu díky elektronicky řízenému motoru a automatické převodovce. Řazení rychlostí probíhá hladce a jemně, každé přeřazení je provedeno s ohledem na aktuální podmínky jízdy. Změny jsou řízeny elektronikou motoru a převodovky.


 

Rychlosti můžete vybírat sekvenčně, stejně jako v osobním automobilu s automatickou převodovkou, nebo můžete pomocí páky snadno přepnout na manuální řazení.

Výsledkem je větší komfort a bezpečnost, méně stresu pro řidiče.