Lahendused paremaks tööks

Lahendused paremaks tööks

Dynafleet töötati välja eesmärgiga varustada teid täpse ja uusima infoga just siis, kui te seda soovite. Nii aitab süsteem teil lahendada mitmeid allpool loetletud probleeme.


Kontroll kütusekulude üle

Kontroll kütusekulude üle: Kütusesäästlikkuse aruanded pakuvad teile üksikasjalikke andmeid nii jooksva kütusekulu kui suundumuste kohta. See lihtsustab kütusesäästuks vajalike muudatuste tegemist juhi sõidustiilis. Samuti on kergem jälgida progressi pikema aja jooksul.
Juhi suurem tööviljakus

Juhi suurem tööviljakus: Kõik juhi tegevused registreeritakse ja kuvatakse. Millal on vaja puhkepausi? Kas juht jõuab uue tööülesande oma vahetuse jooksul täita? Kõik see on kalkuleeritud ja esitatakse teile selges vormis, võimaldades teil täielikult ära kasutada igat minutit.
Vaba mahu kindlaksmääramine

Vaba mahu kindlaksmääramine:
Dynafleet võib loetleda veokid, mis uue tööülesande täitmiseks kõige paremini sobivad. Geograafilise asukoha, allesjäänud sõiduaja, kiirusepiirangute jm. tegurite arvesse võtmine aitab teil teha parima otsuse.

Veoki ja juhi jälgimine

Veoki ja juhi jälgimine:
Veoki kasutamine kajastub täpselt aruannetes. Kui palju kasutab juht pidurit? Või tühikäiku? Kahe üht ja sama veokit kasutava juhi võrdlemisel võib vahel märgata märkimisväärseid erinevusi. Dynafleet tuleb teile siin appi, võimaldades sõidustiili täiustamisega ühtlasi vähendada ka veoki kulumist.

Sõidu- ja puhkeaja eeskirjade täitmine

Sõidu- ja puhkeaja eeskirjade täitmine:
Juhi sõidu- ja puhkeaja arvestamine võib olla keeruline. Kuid mitte Dynafleetiga. Autopargi haldamissüsteem aitab teil jälgida juhi kõiki tegevusi – nii lõpetatud kui käsilolevaid. Juhi lubatud sõiduaja täitumise lähenemisel väljastab süsteem hoiatusmärguande nii ettevõtte kontoris kui ka veoki kabiinis.

Vähenev kontoritöö

Vähenev kontoritöö:
Paljud toimingud, mida varem tuli teha käsitsi, teeb Dynafleet automaatselt – näiteks sõidumeeriku andmete allalaadimine ja paljude sõiduki parameetrite analüüsimine. See vähendab suurel määral administratiivtööd ja jätab rohkem aega muudeks ülesanneteks.

Keskkonnamõju jälgimine

Keskkonnamõju jälgimine:
Keskkonnaaruanded võimaldavad teil üksikasjalikult kursis olla kogu autopargi CO2 heitmetega. Vajaduse korral on võimalik saata aruandeid automaatselt ka teie klientidele. Säästes andmete analüüsimisele kuluvat aega, aitab see teil rakendada ennetavat lähenemist.