Dynafleet

Dynafleet on ainuke kõikehõlmav transpordiinfosüsteem turul. Süsteem aitab teha igapäevaseid otsuseid, mis tagavad transpordi efektiivse plaanimise ja sõidukite parema jälgimise. Dynafleet pakub kõrgemat rentaablust, kuna teil on alati kontroll kütuse- ja talitluskulude üle.

Sõidukihalduse moodul Vehicle Management koostab aruandeid sõidukite andmete ja juhtide tööaja kohta nii autojuhtide kui ka büroo jaoks. See on teave, mis abistab transpordianalüüsi juures ja kujundab usaldusväärse aluse transpordijuhi tööks ning büroo töötasuarvestuseks.


Transpordihalduse moodul Transport Management on terviklik süsteem, mis annab teile laia valiku logistilisi funktsioone, nagu näiteks sõiduki asukoha määramine. See teeb süsteemist transpordiplaanija igapäevase tööriista, mis hõlmab plaanimist, organiseerimist ja sõitude jälgimist.