Veokite heitmed

Veokite heitmed

Helgema tuleviku nimel
Veoki keskkonnamõju on peamiselt põhjustatud heitmetest. Seepärast oleme väga põhjalikud oma uurimis- ja arendustöös heitgaaside vähendamiseks ja oleme keskkonnatehnoloogia esirinnas.

Efektiivne heitgaaside järelkäitlus
Diiselmootorid on väga energiasäästlikud. Põlemise ajal on temperatuur kõrge ja õhku on ülemääraselt, mis tagab peaaegu täieliku põlemise. Süsivesinike ja süsinikoksiidi tase on bensiinimootoritega (ottomootoritega) võrreldes väike.

Teisest küljest tekitavad diiselmootorid rohkem lämmastikoksiide ja heitgaasiosakesi kui ottomootorid. Jälgides põlemist, reguleeritakse süsivesinike/süsinikoksiidi ja lämmastikoksiidide vahelist tasakaalu.

Kütuse kvaliteet
Diiselkütusel on suurem kütteväärtus kui bensiinil, kuid see sisaldab ka suuremal määral aromaatseid süsivesinikke. Väikese väävlisisaldusega kütus (10ppm) toodi Euroopa Liitu 2009 aasta jaanuaris.

Puhastamismeetodid
Heitmete vähendamiseks on mitmeid võimalusi. Filtrid või osakeste püüdurid vähendavad väljastatavate osakeste hulka, samas kui katalüüsneutralisaator põletab juhitavates oludes efektiivselt heitgaase.
 
Diiselmootori tahkete osakeste filtri komplekti on võimalik hilisemalt paigaldada Euro 2 ja Euro 3 mootoritega veokitele, mis teeb võimalikuks sõitmise mõndades keskkonnatundlikes piirkondades.
 
See vähendab märkimisväärselt tervistkahjustavate ainete eraldumist - süsinikoksiid, süsivesinikud ja tahmaosakesed heitgaasides. Kinnine filter vähendab tervistkahjustavate osakeste väljastamist 80-95%, kuid ei mõjuta seejuures mootori võimsust.

Meie lahendus diiselmootorite heitmenormidele vastavaks muutmisel, mis tagavad veelgi efektiivsema põlemisprotsessi, koos heitgaaside järeltöötlussüsteemidega nagu EGR (heitgaasi ringlusssüsteem) ja SCR (katalüüsreduktsioon). Vaata täpsemalt Euro 4/Euro V lõigust.