Uus Volvo FH

Mis läheb sisse, peab ka välja tulema

Heite osas on neli peamist komponenti, mis mõjuvad kahjulikult tervisele ja keskkonnale: lämmastikoksiidid, tahked osakesed, süsivesinikud ning süsinikmonooksiid. Meie jaoks Volvo Trucksis on kesksel kohal lämmastikoksiidide ja tahkete osakeste vähendamine. Viimase 20 aastaga oleme suutnud vähendada nende ainete heitmeid uutest veokitest vastavalt 75 ja 85 protsenti. Kuid me ei ole veel lõpetanud.


Euro 5-le vastav

Euro 6-le vastav

Veokite heitmenormid määravad kindlaks EL-i liikmesriikides müüdavate uute veokite heitgaasi koostise lubatud piirmäärad. Praegu kehtiv norm Euro 6 jõustus 1. jaanuaril 2014 ja selles on ette nähtud lämmastikoksiidide (NOX) ja tahkete osakeste (PM) heitmete märkimisväärne vähendamine.

SCR ja AdBlue soodustavad tulevastele nõuetele vastava veoki loomist

SCR ja AdBlue soodustavad tulevastele nõuetele vastava veoki loomist

Volvo on valinud SCR (valikuline katalüüsreduktsioon) tehnoloogia, et olla vastavuses nii Euro 5 kui ka Euro 6 standardiga. Tehnoloogias kasutatakse lisandit AdBlue, mida pritsitakse heitgaaside hulka, enne kui need läbivad SCR katalüüsneutralisaatori, kus lämmastikoksiidid muudetakse ohutuks gaasiliseks lämmastikuks ja veeauruks. AdBlue taristu on jõudsalt laienemas.