Kā atgriezt pasūtītās preces? Kā tiek apmaksāti ar preces atgriešanu saistītie izdevumi?Visus ar preču atgriešanu, apmaiņu un izdevumu kompensāciju saistītos jautājumus lemj katrs dīleris atsevišķi. Ļūdzu, jautājiet precīzu informāciju savam Volvo dīlerim.