Volvo FE ceļā

Finanšu līzings


Finanšu līzings ir gudra izvēle, ja Jūs vēlaties pavisam jaunu kravas automašīnu par fiksētu mēneša maksu, vienlaikus saglabājot kredītlīnijas citiem ieguldījumiem.


Volvo FE un FL

Pilnīga pārvaldība un saglabātas kredītlīnijas

Finanšu līzings sniedz pilnu piekļuvi kravas automašīnai un tās pārvaldību, taču visu līguma darbības laiku tā ir Volvo īpašumā. Tas atvieglo budžeta plānošanu un uzlabo naudas plūsmu. Tas arī ļauj saglabāt citu finansistu kredītlīnijas, kas ir izdevīgi, ja vēlaties veikt citus ieguldījumus savā uzņēmējdarbībā. Līgums ir pielāgots, lai līdzsvarotu izmaksas un ienākumus. Līguma darbībai beidzoties, kravas automašīna ir pilnībā apmaksāta un tiek nodota Jūsu īpašumā.

Volvo FE aiz loga

Daži finanšu fakti un norādes

Finansiāli uzņēmuma bilancē kravas automašīna tiek iekļauta aktīvos un amortizēta saskaņā ar plānu. Līzinga maksājumus iegrāmato kā procentu izmaksas. Jūs esat atbildīgs par remontdarbiem, tehnisko apkopi un apdrošināšanu. Tas nozīmē, ka, labi rūpējoties par kravas automašīnu, Jūs iegūstat zemāku īpašumtiesību maksu, labāku darbspējas laiku un produktivitāti un varat kravas automašīnu pārdot par augstāku cenu.

Īsumā par finanšu līzingu

  • Kravas automašīna tiek nomāta uz noteiktu laiku
  • Pēc pēdējā līzinga maksājuma Jūs iegūstat īpašumtiesības
  • Ērtāka budžeta plānošana
  • Līdzsvarotas izmaksas un ienākumi
  • Saglabātas kredītlīnijas
Finanšu līzings

Kurš finanšu risinājums ir vispiemērotākais Jums?

Ja vēlaties finanšu konsultāciju, lūdzu, sazinieties ar vietējo Volvo Trucks finansētāju  Meklēt dīleri