Euro 4 un 5

Stingras prasības izplūdes gāzu toksiskumam

Visiem pēc 2006. gada 1. oktobra reģistrētiem transportlīdzekļiem ir jāatbilst Euro 4 normatīvu prasībām. Savukārt Euro 5 normatīvi stājās spēkā 2009. gada 1. oktobrī.

Izplūdes gāzu sastāvu noteicošie Eiropas normatīvi izvirza jaunas prasības visiem transportlīdzekļu ražotājiem. Euro 4 motoriem izvirzītās izplūdes gāzu toksiskuma normatīvu prasības ir ievērojami stingrākas, salīdzinot ar Euro 3 motoriem. Slāpekļa oksīdu (NOx) izmešu koncentrācija jāsamazina par 30%: no 5 līdz 3,5 g/kWh. Cieto daļiņu (PM) daudzums izplūdes gāzēs jāsamazina no 0,1 līdz 0,02 g/kWh. Tas nozīmē, ka koncentrācija ir jāsamazina vismaz par 80%.

Diagramma uzskatāmi parāda, kādā apjomā ir jāsamazina NOx un cieto daļiņu (PM)

koncentrācija, lai panāktu izplūdes gāzu atbilstību Euro 4 un īpaši - Euro 5 normatīvu prasībām:

Volvo Trucks

Ar SCR sistēmu aprīkotie kravas automobīļi un citi komercpārvadājumiem paredzētie transportlīdzekļi atbilst Euro 4 izplūdes gāzu normatīvu prasībām, savukārt nedaudz pilnveidota sistēmas versija, sākot ar 2009. gadu, nodrošinās transportlīdzekļu atbilstību Euro 5 prasībām.