Įtampos konverteris

24 voltus paverčia 12 voltų. Pasirinkite tarp 11 ir 19 amp. Neskleidžia šilumos, kuri gali pakenkti radijui arba kitai įrangai.

Srovė ribojama siekiant apsaugoti elektros įrangą. Trumpojo sujungimo nustatymas turi būti korektiškai įjungtas.