„Volvo“ pasiruošusi Euro 6.

Euro VI emsijos standartas

Kas yra Euro 6?
Palyginti su ankstesniu standartu, Euro 6 standartas visų pirma skirtas dviejų tipų išmetamiesiems teršalams: azoto oksidams (NOX) ir kietosioms dalelėms (PM).

Jame numatyti labai maži leistini kiekiai:

  • NOX kiekis sumažintas 80 % iki 0,40 g/kWh (nusistovėjusių režimų ciklo metu)
  • NOX kiekis sumažintas 77 % iki 0,46 g/kWh (pereinamųjų režimų ciklo metu)
  • PM kiekis sumažintas 50 % iki 0,01 g/kWh

Pastarasis apribojimas iš tikrųjų yra dar griežtesnis, nes atsižvelgiama ne tik į svorį, tačiau taip pat ir į dalelių skaičių. Tam, kad šio reikalavimo būtų laikomasi, būtina įrengti dyzelino dalelių filtrą (DPF), kuris sulaikytų net ir mažiausias daleles.

Nuo 2014 m sausio 1 d.

Diagram Euro Emission Standard
Euro 6 Engine

Sužinokite daugiau apie variklius:

Volvo FH - Jėgos agregatų specifikacijos

Volvo FMX - Jėgos agregatų specifikacijos

Volvo FM - Jėgos agregatų specifikacijos

Volvo FE - Jėgos agregatų specifikacijos

Volvo FL - Jėgos agregatų specifikacijos


 

Variklis
Uždarojo kontūro droselinė sklendė, turbokompresorius su atbuliniu vožtuvu, vadinamoji neaušinamoji EGR ir kt. Naujojo variklio komponentų dvi pagrindinės paskirtys yra padidinti dujų srautą ir užtikrinti, kad į apdorojimo sistemą patenkančios išmetamosios dujos būtų optimalios temperatūros.

7-asis purkštukas
Specialus dyzelino purkštukas yra naudojamas DOC šilumai valdyti, užtikrinantis DPF efektyvumą ir gerą SCR veikimą.

Dyzelino oksidacijos katalizatorius (DOC)
DOC išskiria NO2, kuris DPF filtrui reikalingas tam, kad dalelės galėtų visiškai sudegti. Esant žemai temperatūrai jis taip pat tiekia regeneracijai reikalingą šilumą.

Dyzelino dalelių filtras (DPF)
Filtras surenka kietąsias daleles, kurios vėliau sudeginamos regeneracijos proceso metu. Regeneracija vykdoma automatiškai, vairuotojui nereikia imtis jokių veiksmų.

Atrankinė katalizės redukcija (SCR)
Maišymosi zonoje į išmetamąsias dujas įpurškiama „AdBlue“ priedo. Kai pasiekia katalizatorių, azoto oksidai (NOₓ) veiksmingai paverčiami nekenksmingomis azoto dujomis ir vandeniu.

Nepanaudoto amoniako katalizatorius (ASC)
Paskutinis etapas prieš dujoms patenkant į išmetimo vamzdį. Jo metu likęs amoniakas (NH3) pašalinamas.