Naši kamioni i usluge

U želji da naši kamioni i usluge imaju što manji uticaj na životno okruženje, neprestano unapređujemo svoje proizvode i uvodimo nove tehnologije na tržište.

Naša posvećenost se delimično oslikava i u našim ciljevima: da se godišnje smanji potrošnja goriva za 1%, da se razvija hibridna tehnologija i u teškom transportu, da se aktivno radi na prelasku na alternativna goriva i da se iznađu rešenja za veću transportnu efikasnost i manju emisiju ugljen dioksida.