Isto toliko dobri kao i novi

Reparirani delovi za kamione Volvo su originalni, korišćeni delovi kamiona Volvo koji su reparacijom vraćeni u svoje prvobitno stanje i koje nudimo po povoljnim cenama. Za reparirani deo važi ista garancija kao za potpuno novi deo.

Strogi zahtevi
Kvalitet i funkcionalni zahtevi repariranog dela isti su kao kod odgovarajućeg potpuno novog originalnog dela.

Potpuni asortiman
Kompanija Volvo ima jedan od najvećih asortimana repariranih delova na tržištu, i taj sistem se stalno razvija. Među raspoloživim repariranim delovima naći ćete sve, od kompresora za vazduh, kontrolnih jedinica, motora, menjača i turbokompresora do kompleta za kvačilo i tahografa.