Merdevine

Postavljene su sa zadnje strane kabine, olakšavaju vozaču da priđe nadgradnji.. Mogu da se uklone.