Držač mobilnog telefona

Možete da ga postavite na bilo koji pristupačni deo table sa instrumentima.