Platforma i merdevine

Vozaču omogućavaju bezbedniji rad iza kabine. Laka platforma izrađena je od aluminijuma. Merdevine su dizajnirane tako da se vozač ne oklizne. Postoje različiti modeli merdevina.