Grejač kabine za kratka zaustavljanja

Ovaj uređaj povećava udobnost i omogućava održavanje temperature u kabini nakon isključivanja motora. Koristi se prilikom kratkog zaustavljanja ili pauze. Ne može da se koristi zajedno sa grejačem kabine pri parkiranom vozilu.